Jazyková škola bude počas školských prázdnin otvorená pre verejnosť za účelom prevzatia koncoročných osvedčení o absolvovaní kurzu pre poslucháčov, ktorí si neprevezmú osvedčenie počas vyučovania v kurzoch, v dňoch 15.7. a 24.8. od 8:00 do 14:00.
Škola bude otvorená pre verejnosť od 24. do 28.8. od 8:00 do 14:00 za účelom dopĺňania voľných miest v jazykových kurzoch.